ماهان درخشان-هوامو عوض کردی-Mahan Derakhshan-havamo avaz kardi

ماهان درخشان هوامو عوض کردی  هوامو عوض کردی-ماهان درخشان-Mahan Derakhshan-havamo avaz kardi جونمو میدم پات،اینقدر که به دل می شینی اومدی تو دنیام،ساختی عشقی به این شیرینی همه چی قشنگ شد،وقتی گفتی دلم باهاته آیندمون حتما،روشن مثه اون چشاته هوامو عوض کردی، درمان واسه هر دردی بد جوری دلم می ره واسه تو،وقتی که تو […]

ادامه مطلب